Разнообразие от над 150 телевизионни канала!

Технически характеристики и изисквания към интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към обществената далекосъобщителна мрежа на НетЛан ООД

Описани са накратко техническите характеристики на Ethernet тип интерфейсите, който се използват за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на НетЛан ООД.
Предоставената информация има за цел да улесни използването и проектирането на крайни устройства и работната и функционална съвместимост с далекосъобщителната мрежа на НетЛан ООД.
Интерфейси за Интернет достъп
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers. Този интерфейс се използва за установяване на свързаността, чрез който крайния потребител може да има достъп до Интернет базираните услуги, предлагани в далекосъобщителната мрежа за пренос на данни на НетЛан ООД.
Интерфейсите, които осъществяват тази свързаност на 10/100 Mbps могат да работят в half или full duplex режим. Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). Предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3.
1000BASE-T е гигабитов Ethernet стандарт, използващ медна преносна среда. В съответствие е с IEEE 802.3ab стандарта. Описаните по-горе интерфейси за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или мъжки), в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.
1000BASE LH/LX GBIC (Gigabit Interface Converter), следва да са съвместими с IEEE 802.3z стандарта.
1000BASE-BX-D и 1000BASE-BX-U Single LC/PC конектор, следва да са съвместими с IEEE 802.3ah стандарта.
Безжичното оборудване използвано за достъп в мрежата на НетЛан ООД отговаря на стандарта IEEE 802.11 в разновидностите му 802.11а, 802.11b, 802.11g, 802.11n и аутентификационен протокол WEP и WPA.
Стандарт за отдалечено захранване, отговарящ на IEEE 802.3af-2003.
Логическите интерфейси за връзка са: Internet Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol по RFC 791, RFC 2132 и PPPoE по RFC 2516. Vlan пакети от типа IEEE 802.1Q могат да бъдат пренасяни прозрачно или администрирани автоматично или ръчно. Използваните комутаторни Ethernet крайни устройства трябва да разполагат с динамична таблица за MAC адреси с поне 2К записи.
Електромагнитна съвместимост на интерфейсите
Използваното мрежово оборудване, свързано с пускането в експлоатация на гореизброените интерфейси, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.
• БДС EN 55022 (CISPR 22) – електромагнитни смущения
• БДС EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – електромагнитни шумоустойчивост
• БДС EN 60950 (IEC950) – безопасност